S Vámi od A do Z

Pojišťovací kancelář Plzeň

http://www.allianzplzen.cz/

Pojištění majetku

Chcete mít bezpečný domov? Každý dům i byt je neustále vystaven nenadálému riziku a živelným pohromám. Je nutné těmto událostem předejít a minimalizovat jejich následky. Nehoda není náhoda a lumpové nikdy nespí !

Leták

 

Pojištění nemovitosti

> volitelné "balíčky" rizik

> spoluúčast 0,-Kč     

> vandalismus bez zjištění viníka

>>> více


Leták

Pojištění domácnosti

> volitelné "balíčky" rizik 

> asistenční služba při zabouchnutí dveří bytu

> plnění pojistných událostí vždy v nových cenách

>>> více


 

Pojištění odpovědnosti

volitelné "balíčky" rizik

> volitelné limity plnění od  1 - 20 mio. kč

 

>>> více

 

Kde nás najdete