S Vámi od A do Z

Pojišťovací kancelář Plzeň

https://www.allianzplzen.cz/

Pojištění majetku

Chcete mít bezpečný domov? Každý dům i byt je neustále vystaven nenadálému riziku a živelným pohromám. Je nutné těmto událostem předejít a minimalizovat jejich následky. Nehoda není náhoda a lumpové nikdy nespí !

Leták

 

Pojištění nemovitosti

> volitelné "balíčky" rizik
> spoluúčast 0,-Kč     
> vandalismus bez zjištění viníka
> pojištění vedlejších staveb - individuální nastavení limitů
> výplata škod v nových cenách
>>> více

Leták

Pojištění domácnosti

> volitelné "balíčky" rizik 
> asistenční služba při zabouchnutí dveří bytu
> plnění pojistných událostí vždy v nových cenách
> pojištění vybavení vedlejších staveb - sklepy; zahradní domky aj.

>>> více


 

Pojištění odpovědnosti

> volitelné limity - 5 nebo 20 mil.Kč
> pojištění občanské odpovědnosti
> škody způsobené zaměstnavateli

 

>>> více

 

Kde nás najdete